Ασφάλεια Υγείας

Ένας ψηφιακός γιατρός στο κινητό σας

Περισσότερο από ποτέ, στην περίοδο της πανδημίας, καταλάβαμε όλοι την αξία κάθε ανθρώπινης ζωής. Για να κερδίσουμε περισσότερη και καλύτερη ζωή, τους καθοριστικούς παράγοντες αποτελούν η πρόληψη για την υγεία και η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Σήμερα που η φροντίδα της υγείας γίνεται προσωπική υπόθεση, ο καθένας καλείται να αναλάβει ενεργά την οργάνωσή της, με […]
Read more

Ασφάλεια υγείας “Bewell”

Η υγεία μας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά μας να εργαστούμε και να παράγουμε εισόδημα. Ένα σοβαρό περιστατικό υγείας, είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα, που μας αφήνει μόνιμα ανίκανους για εργασία, θέτει σε κίνδυνο όλα τα μελλοντικά μας εισοδήματα από προσωπική απασχόληση, είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.Η ασφάλιση της Ζωής και του […]
Read more